estebán. dog whisperer. @planetdestroyer  #bichon #bichonfrise #shihztu #dogs #instapets #dogstagram

estebán. dog whisperer. @planetdestroyer #bichon #bichonfrise #shihztu #dogs #instapets #dogstagram